Vertragen is versnellen…

Januari is een pauzemaand.. alles lijkt stil te staan. De natuur is teruggetrokken en bereidt zich voor op iets in de toekomst. In de leegte vliegen de vogels op weg. De wereld is bedekt door nevel en mist. De bomen roerloos. Sneeuwklokjes aarzelen. Voor ons mensen is dit een “saaie” maand. Je wil graag naar […]